Algemene Voorwaarden

• De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

• Workshopsmetmarlinda houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

• De prijzen van het product, zoals vermeld op de website, zijn voor workshopsmetmarlinda bindend voor de op dat moment door de klant verstrekte opdracht.

• Als u met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.

• Betaling geschiedt vooraf aan de workshops of
vooraf over te maken op rekeningnummer NL58RABO0348778031 tnv. Workshopsmetmarlinda

• Als u met meerdere personen komt dan geboekt, kunnen de mensen niet meedoen met de workshop. Wij nemen de materialen per boeking/per persoon mee. Extra personen dienen zich vooraf aan te melden.

• workshopsmetmarlinda behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers de workshop te annuleren. Dit gebeurt minimaal 48 uur van tevoren.

• Als je onverhoopt niet naar de workshop kunt komen, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden in verband met inkoop van materiaalkosten. Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.

• Komt de klant te laat op een workshop dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.

• Komt de klant niet opdagen op een workshop dan is er geen recht op geld terug.

• Workshopsmetmarlinda zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Wij zullen de gegevens niet doorgeven aan derden